27.08.20

Готуємо бібліотеку до нового навчального року

 

Готуємо бібліотеку до нового навчального року 

Документи, що регламентують роботу

Під час організації роботи бібліотеки закладу освіти керуйтеся такими нормативними документами:

1. Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджена наказом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13)

2. Зміни до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджені наказом МОНУ від 22.08.2017 р. № 1228. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1139-17)

3. Постанова КМ України від 23 січня 2019 року № 41 Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF).

Роботу з локальними документами, що регламентують роботу бібіліотеки, організуйте так:

1. Затвердіть план роботи бібліотеки. Він є частиною річного плану закладу. Про складання річного плану роботи бібліотеки можна прочитати тут: https://app.box.com/s/e7wlo92dixbx98qkwdfe625y85mn9xkt .

2. Встановіть режим роботи бібліотеки. Не забудьте при цьому, що один раз на місяць у бібліотеці має бути санітарний день. Також потрібно передбачити щоденно дві години робочого дня на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

3. Затвердіть чи актуалізуйте правила користування бібліотекою. У них визначте порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання. Складаючи правила спирайтесь на Типові правила користування бібліотекою, що затверджені Наказом Міністерства культури і мистецтв України
05.05.1999 № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України
19.04.2017 № 340). (
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0635-17). Правила розміщують у місцях, доступних користувачам.

Бібліотека самостійно визначає (п. 12 Типових правил):

- документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі;

- кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;

- строки користування документами через абонемент.

Забезпечення підручниками, посібниками

Ви повинні контролювати облік, зберігання та рух підручників і навчальних посібників, а безпосередню роботу з комплектування та обліку виконує бібліотекар. Якщо його немає, то визначте іншу особу, яка виконуватиме обов’язки бібліотекаря.
Комплектування

Комплектують бібліотечні фонди відповідно до:

· Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджена наказом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686. (
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13)

· Зміни до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджені наказом МОНУ від 22.08.2017 р. № 1228. (
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1139-17)

· Постанова КМ України від 23 січня 2019 року № 41 Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників. (
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF).

· Переліку навчальної літератури (Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

(
https://drive.google.com/file/d/1oU7SJ4aZZG7cCOLKLGPPgZFELE8MNJPr/view)

(
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit?ts=5a364195#gid=337295027).

Облік

Усі підручники і навчальні посібники бібліотечного фонду закладу освіти треба обліковувати і зберігати окремо від інших документів бібліотечного фонду.

Облік підручників і навчальних посібників:

· сприяє збереженню, правильному формуванню і використанню бібліотечного фонду закладу освіти;

· відображає надходження, загальну кількість і розподіл підручників і навчальних посібників по класах (групах), вибуття навчальних підручників і посібників з бібліотечних фондів.

Перевірте, щоб бібліотекар вів облік підручників і навчальних посібників за груповим обліком у Книзі сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду (далі — Книга сумарного обліку; дод. 1 до Інструкції), а також у Реєстраційній картці руху підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду (далі — Реєстраційна картка руху; дод. 2 до Інструкції). А також реєстрував видані підручники у Журналі обліку виданих підручників і навчальних посібників (дод. 3 до Інструкції).

Замість втрачених чи пошкоджених бібліотекар має приймати підручники та/або навчальні посібники аналогічні чи рівноцінні їм. Він їх:

· реєструє в Журналі обліку підручників і навчальних посібників, що приймаються замість втрачених чи пошкоджених (далі — Журнал; дод. 5 до Інструкції);

· фіксує в Книзі сумарного обліку.

На підставі Журналу в кінці навчального року складають акт приймання підручників і навчальних посібників замість втрачених чи пошкоджених.

Списання

Списують і вилучають з бібліотечного фонду закладу освіти не придатні до використання підручники і навчальні посібники, які:

· не актуальні;

· старі або мають дефекти;

· вичерпали строк використання.

Списують на підставі акта про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури (дод. 4 до Інструкції), який затверджує директор закладу освіту.

Акт у двох примірниках складає комісія:

· бібліотекар;

· заступник директора;

· педагогічні працівники.

Перший примірник акта здають до бухгалтерії управління (відділу) освіти районної, районної у місті Києві державних адміністрацій або бухгалтерії закладу освіти, а другий — залишається у бібліотекаря.

На підставі акта бібліотекар вносить відповідні записи у Книгу сумарного обліку і Реєстраційну картку руху.

Перевірте, щоб списані підручники і навчальні посібники передали до установ, що займаються заготівлею вторинної сировини, а одержані кошти надійшли на поточний рахунок закладу освіти. Їх використайте для придбання необхідних навчальних підручників і посібників.

Немає коментарів: