Нормативні документи

  1. Конституція України, 1996 р.
Закони України
2.       Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII.
3.       Про професійну (професійно-технічну) освіту: Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР.
4.       Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.02.1995р. № 32/95-ВР (зі змінами і доповненнями).
5.     Про забезпечення функціонування української мови як державної:  Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII 

Укази Президента України
6. Про Стратегію національно-патріотичного виховання:  Указ Президента України від 18 травня 2019 р. № 286/2019 

Постанови Кабінету Міністрів України
7.    Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року    № 41. 
8.   Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 17. 
9.   Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава":  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 596-р 

Нормативно-правові акти міністерств і відомств

Міністерство культури України
10.       Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні: Наказ Міністерства культури України від 19 квітня 2017 р. № 340.
11.       Про затвердження Положення про Українську цифрову бібліотеку: Наказ Міністерства культури України від 8 серпня 2018 р. № 684.

Міністерство освіти і науки України
12.       Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді: Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2015 року № 582.
13.     Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників:  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
14.     Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12 грудня 2012 р. № 1398. 

Державна казначейська служба України
15.    Про віднесення періодичних видань до «Бібліотечних фондів»: Лист Державного казначейства України від 07 березня 2006 року № 3.4-04/491-2078.
16.       Щодо обліку бібліотечних фондів: Лист Державної казначейської служби України від 14 верес. 2011 р. № 17-08/278-1569.

Інструкції, накази та розпорядження
17.       Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013 р. № 1686, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 р. № 2137/24669.
18.    Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. № 22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. № 530/13797.
19.    Про затвердження порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 р № 1427, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за № 19/22551.
20.    Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек: Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.06.2017 № 929. 
21.      Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації: Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.08.2017 № 1228.
22.        Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219.
23.       Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія реформ: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 р. № 119-р. (де є пункт «Щодо бібліотечної справи та розвитку читання») 
24.    Наказ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ № 684 від 08.09.2018 р. Про затвердження Положення про Українську цифрову бібліотеку

Немає коментарів: