27.08.20

Готуємо бібліотеку до нового навчального року

 

Готуємо бібліотеку до нового навчального року 

Документи, що регламентують роботу

Під час організації роботи бібліотеки закладу освіти керуйтеся такими нормативними документами:

1. Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджена наказом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13)

2. Зміни до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджені наказом МОНУ від 22.08.2017 р. № 1228. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1139-17)

3. Постанова КМ України від 23 січня 2019 року № 41 Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF).

Роботу з локальними документами, що регламентують роботу бібіліотеки, організуйте так:

1. Затвердіть план роботи бібліотеки. Він є частиною річного плану закладу. Про складання річного плану роботи бібліотеки можна прочитати тут: https://app.box.com/s/e7wlo92dixbx98qkwdfe625y85mn9xkt .

2. Встановіть режим роботи бібліотеки. Не забудьте при цьому, що один раз на місяць у бібліотеці має бути санітарний день. Також потрібно передбачити щоденно дві години робочого дня на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

3. Затвердіть чи актуалізуйте правила користування бібліотекою. У них визначте порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання. Складаючи правила спирайтесь на Типові правила користування бібліотекою, що затверджені Наказом Міністерства культури і мистецтв України
05.05.1999 № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України
19.04.2017 № 340). (
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0635-17). Правила розміщують у місцях, доступних користувачам.

Бібліотека самостійно визначає (п. 12 Типових правил):

- документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі;

- кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;

- строки користування документами через абонемент.

Забезпечення підручниками, посібниками

Ви повинні контролювати облік, зберігання та рух підручників і навчальних посібників, а безпосередню роботу з комплектування та обліку виконує бібліотекар. Якщо його немає, то визначте іншу особу, яка виконуватиме обов’язки бібліотекаря.
Комплектування

Комплектують бібліотечні фонди відповідно до:

· Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджена наказом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686. (
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13)

· Зміни до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджені наказом МОНУ від 22.08.2017 р. № 1228. (
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1139-17)

· Постанова КМ України від 23 січня 2019 року № 41 Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників. (
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF).

· Переліку навчальної літератури (Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

(
https://drive.google.com/file/d/1oU7SJ4aZZG7cCOLKLGPPgZFELE8MNJPr/view)

(
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit?ts=5a364195#gid=337295027).

Облік

Усі підручники і навчальні посібники бібліотечного фонду закладу освіти треба обліковувати і зберігати окремо від інших документів бібліотечного фонду.

Облік підручників і навчальних посібників:

· сприяє збереженню, правильному формуванню і використанню бібліотечного фонду закладу освіти;

· відображає надходження, загальну кількість і розподіл підручників і навчальних посібників по класах (групах), вибуття навчальних підручників і посібників з бібліотечних фондів.

Перевірте, щоб бібліотекар вів облік підручників і навчальних посібників за груповим обліком у Книзі сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду (далі — Книга сумарного обліку; дод. 1 до Інструкції), а також у Реєстраційній картці руху підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду (далі — Реєстраційна картка руху; дод. 2 до Інструкції). А також реєстрував видані підручники у Журналі обліку виданих підручників і навчальних посібників (дод. 3 до Інструкції).

Замість втрачених чи пошкоджених бібліотекар має приймати підручники та/або навчальні посібники аналогічні чи рівноцінні їм. Він їх:

· реєструє в Журналі обліку підручників і навчальних посібників, що приймаються замість втрачених чи пошкоджених (далі — Журнал; дод. 5 до Інструкції);

· фіксує в Книзі сумарного обліку.

На підставі Журналу в кінці навчального року складають акт приймання підручників і навчальних посібників замість втрачених чи пошкоджених.

Списання

Списують і вилучають з бібліотечного фонду закладу освіти не придатні до використання підручники і навчальні посібники, які:

· не актуальні;

· старі або мають дефекти;

· вичерпали строк використання.

Списують на підставі акта про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури (дод. 4 до Інструкції), який затверджує директор закладу освіту.

Акт у двох примірниках складає комісія:

· бібліотекар;

· заступник директора;

· педагогічні працівники.

Перший примірник акта здають до бухгалтерії управління (відділу) освіти районної, районної у місті Києві державних адміністрацій або бухгалтерії закладу освіти, а другий — залишається у бібліотекаря.

На підставі акта бібліотекар вносить відповідні записи у Книгу сумарного обліку і Реєстраційну картку руху.

Перевірте, щоб списані підручники і навчальні посібники передали до установ, що займаються заготівлею вторинної сировини, а одержані кошти надійшли на поточний рахунок закладу освіти. Їх використайте для придбання необхідних навчальних підручників і посібників.

30.06.20

ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКАРІВ


3D-книги

ZooBurst

Сервіс для створення власних 3D книг. Численні опції сервісу дають можливість оповідачеві втілити в життя свої задуми, фантазії, створити свій власний багатий світ, в якому їхні розповіді знайдуть життя.

Як працювати з сервісом: інструкції, майстер-класи.

-      Макарова О. М. Інструкція щодо роботи з сервісом ZooBurst (рос.) http://www.it-pedagog.ru/--zooburst

-      Майстер-клас "Створюємо 3D книгу на ZooBurst.com" (рос.) http://inform-lider.blogspot.com/2013/10/3d-zooburstcom.html

Додаткова інформація.

Zooburst https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/zooburst

Приклади. ZooBurst - Творча майстерня Анни Anna's Creative Workshop https://annasavitska.jimdo.com/calameo/zooburst/

Calameo http://ru.calameo.com/

Сервіс для миттєвого створення інтерактивних публікацій в Інтернеті. Можна створювати журнали, брошури, каталоги, звіти, презентації та багато іншого ...

Як працювати сервісом: інструкції.

-      Calameo.com. Інструкції для новачка (рос.) http://www.slideboom.com/presentations/186648/Calameo.com.-Инструкции-для-новичкаWordle

-      Як працювати з Calameo (рос.) https://youtu.be/JxX--EbZtQU

-      Як працювати з Calameo або як створити електронну книгу (рос.) https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-rabotat-s-calameo-ili-kak-sozdat-elektronnuyu-knigu

Довідки на сайті https://support.calameo.com/hc/en-us


23.06.20

Про інвентаризацію бібліотечних фондів підручників 2020


На виконання п.4 Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 за №1427, листа Міністерства освіти і науки України від 28.05.2020 № 1/9-285 "Про інвентаризацію бібліотечних фондів підручників", листа Міністерства освіти і науки від 09.06.2020 №1/9-310 "Щодо проведення інвентаризації бібліотечного фонду підручників закладів загальної середньої освіти" та з метою посилення контролю за обліком, зберіганням та використанням навчальної літератури у червні проводиться інвентаризацію бібліотечних фондів підручників.

 • Лист МОН від 28.05.2020 №1/9-285 "Про інвентаризацію бібліотечних фондів підручників" Читати лист
 • Лист Міністерства освіти і науки від 09.06.2020 №1/9-310 "Щодо проведення інвентаризації бібліотечного фонду підручників закладів загальної середньої освіти" Читати лист

29.05.20

Міфи про бібліотеку та бібліотекарів

Професія бібліотекаря така ж древня, як і сама книга. Вона загадкова і в той же час знайома навіть дітям. Ніколи жоден спеціаліст не стане в повній мірі розкривати всі секрети своєї професії. Кожен знає,що є таємниці, які відомі тільки у колі тих людей, що працюють в певній сфері. І що сьогодні відомо про бібліотеки та бібліотекарів насправді? Дехто тільки з фільмів знає що в бібліотеці повинна бути тиша, бо там сидить старенька літня жіночка, яка читає за кафедрою книги, а коли не читає, то тихенько дрімає. Чи так насправді? Якщо ви думаєте, що бібліотекар тільки читає книги, то ви таки справді потрапили під вплив міфів, що народилися з фільмів та мультиків. Пропоную перевірити себе.

22.05.20

Флешмоб


     У соцмережах розпочався флешмоб під тегом #мійВіртуальнийКнижковийАрсенал2020, у межах якого читачі розповідають про свої книжкові покупки.Флешмоб націлений на підтримку українських видавців та їхніх видавничих проєктів, а також на те, щоби відтворити соціальний досвід Книжкового Арсеналу в онлайн-форматі.

         До акції вже долучилися не лише читачі, але й письменники, книгарні та видавництва.

15.05.20

Систематизація документів за УДК


Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського пропонує практичний посібник "Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації"


13.05.20

Дистанційна самоосвіта бібліотекарів

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України розвиває онлайн-проєкт «Дистанційна самоосвіта бібліотекарів» та запрошує бібліотекарів долучитися до проєкту.

12.05.20

Самоосвіта під час карантину

Пройшла онлайн-курс "Українська мова. Від фонетики до морфології" на дистанційній платформі українського освітнього проєкту "EdEra".Навчання на майстер-класах для педагогічних працівників закладів освіти на сайті «Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій області». Майстер-клас "Створення та використання інтерактивних презентацій"

27.04.20

Бібліотеки в умовах епідемії

Бібліотеки в умовах епідемії COVID-19     

Непередбачуваність у вигляді епідемії коронавірусу поставила бібліотеки України у ситуацію швидкого реагування і розвитку онлайнових сервісів. Бібліотечні установи закриваються на карантин, користувачі стають віддаленими, але від того не менш важливими та потрібними. Як діяти бібліотечним фахівцям у такій ситуації, як організувати дистанційну роботу бібліотеки?

Нижче подано перелік корисних посилань з даної тематики:

Бібліотеки в умовах епідемії COVID-19

Безпека бібліотек, читачів і співробітників під час і після пандемії COVID-19

Готуємося до виходу з карантину

Звернення ВГО Українська бібліотечна асоціація до органів влади щодо безпечного відновлення роботи бібліотек

Джерело https://ula.org.ua/news/4554-yak-diiaty-bibliotechnym-fakhivtsiam-v-umovakh-epidemii-covid-19

Продовжую навчатись


Пройшла онлайн-курс "Права людини в освітньому просторі" на дистанційній платформі українського освітнього проєкту "EdEra".

Навчання на онлайн курсі на платформі дистанційного навчання Відкритого Університету Майдану «Бібліотека – відкритий публічний простір». https://vumonline.ua/

Навчання на онлайн курсі на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Медіаграмотність для освітян»


Навчання на майстер-класах для педагогічних працівників закладів освіти на сайті «Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій області». Майстер-клас "Створення та використання інтерактивних дошок"

11.04.20

Самоосвіта

Взяла участь в Інтернет-конференції «Мислення логічне, креативне, критичне» освітнього проєкту "На урок". 09.04.20

Самоосвіта


Майстер-класс "Створення та використання інтелект-карт"

Майстер-класс "Створення та використання стрічок часу"

                           Агата Крісті - леді - детектив

Мої СертифікатиІнтелект-карти
                               Стрічки часу

31.03.20

Займаюсь самоосвітою під час карантину


Кожен день, в який ви не поповнили своєї освіти хоча б маленьким, 
але новим для вас шматком знання ... вважайте безплідно 
і не зворотно для себе загиблим.
                                                                К. С. Станіславський


Мої матеріали:

 1. Майстер-клас "Створення та використання інфографіки"

2. Майстер-клас "Використання інтернет-ресурсів для зворотнього зв'язку"

3. Майстер-клас "Створення та використання електронних книг"

Мої сертифікати: З тематикою майстер-класів можна ознайомитися на сайті «Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій області» за посиланням https://sites.google.com/view/nmc-pto-zp-do/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD?authuser=0&fbclid=IwAR1xRDktJdD6ZINCye2Fym2lsg5c2J8qZz83UwC6wVMrhMOucTJ1BmUjC8M

25.03.20

Бібліотечні блоги


Бібліотечні блоги
 1. http://biblioobzor.blogspot.com/ - блог Библио.net "Субъективно о книгах, библиотеках и библиотекарях"
 2. Блоги обласної бібліотеки для юнацтва ім.Б.Лавреньова:
  1. http://blogovo-wolf.blogspot.com/ - блог «Blog-ово литературной волчицы»
  2. http://misto-muz.blogspot.com/ - бібліоблог "Місто муз" відділу мистецтв
  3. http://metobuks.blogspot.com/ - методистOBU Херсон, блог науково-методичного відділу
 3. http://www.13bibliotekadp.blogspot.com/ - блог бібліотеки-філії №13 Дніпропетровської Централізованої системи бібліотек для дітей
 4. http://knigarub.blogspot.com/ - блог " Книголюб " библиотеки-филиала №2 Рубежанской ЦБС
 5. http://rec-book.blogspot.com/ - Блог рекомендацій книг для читання від бібліотекарів Києва "Вooket від бібліофлористів"
 6. http://biblioart-svit.blogspot.com/ - Блог Кіровоградської обласної бібілотеки для дітей "Бібліотечний клуб "АРТ-світ"

19.03.20

Дистанційне навчання


ОРГАНІЗОВУЄМО  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області з 18 березня 2020 року розпочинає проведення майстер-класів (дистанційно) для педагогічних працівників закладів освіти.

Більше інформації на сторінці "Майстер-класи онлайн".


Майстер-класи онлайн НМЦ ПТО у Запорізькій області

Дивіться також:

 Як організувати дистанційне навчання учнів — покрокова інструкція

Завантажуйте посібники для дистанційної роботи 

18.03.20

Дистанційна робота

 
Усі освітяни мають перейти на дистанційну роботу, - МОН

     Міністерство освіти і науки доручило керівникам закладів освіти запровадити дистанційний режим роботи працівників. Про це йдеться у наказі відомства, що підписаний в.о. міністра Юрієм Полюхевичем.
    Згідно з наказом, усі керівники установ освіти і закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти на період карантину мають забезпечити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників закладів освіти.
        Окрім того, керівникам установ і закладів освіти доручено забезпечити виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами.
       Також Міністерством освіти і науки обмежені поїздки працівників закладів освіти по території України, екскурсійні поїздки тощо.
     Як відомо, Президент України Володимир Зеленський порекомендував українцям залишатись вдома і не залишати домівки, окрім випадків крайньої необхідності.

Текст наказу МОН 

17.03.20

Закон

Рада ухвалила закон про можливість роботи вдома

     7 березня Верховна Рада України ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Серед заходів безпеки, що будуть впроваджені в Україні, закон передбачає можливість роботи вдома для працівників.
     Зокрема, законом також встановлюється відповідальність за порушення санітарних норм під час поширення коронавірусної інфекції. Для осіб, які можуть бути інфіковані COVID-19, за самовільне залишення місця обсервації (карантину) передбачена адміністративна відповідальність. А за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням буде підвищено кримінальну відповідальності.
     Крім того, буде також запроваджено комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки; надання права власникам змінювати режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, заборона на проведення органами державного нагляду планових заходів із здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності тощо.
     Як відомо, Міністерство освіти і науки доручило керівникам закладів освіти запровадити дистанційний режим роботи працівників.
     Також Президент України Володимир Зеленський порекомендував українцям залишатись вдома і не залишати домівки, окрім випадків крайньої необхідності.