05.02.20

Школа-семінар

Сучасні педагогічні технології в освіті

29 січня — 31 січня 2020 року взяла участь у ХVІІ Міжнародній  школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті». Організатор: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Мета школи-семінару — підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, ознайомлення із сучасними технологіями педагогічного процесу, обмін досвідом щодо нових підходів до виховання і розвитку особистості.


Під час роботи школи-семінару учасники мали змогу ознайомитися з досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, які використовуються в НТУ «ХПІ», а також із загальною структурою професійної діяльності педагога вищої школи та сучасними вимогами до неї; обмінятися власним досвідом щодо шляхів подолання проблем упровадження інновацій у навчальний процес.

Школа проводилась у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керували провідні викладачі та спеціалісти НТУ «ХПІ».

Немає коментарів: