10.03.20

Література для бібліотекаря

 

 

Нові посібники для бібліотечних фахівців

Долбенко Т.О., Горбань Ю.І. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - Київ : Ліра-К, 2019. - 348 с.

Навчальний посібник містить п'ять розділів: документні ресурси як основа фонду бібліотек; принципи формування, моделювання та види комплектування бібліотечного фонду; традиційні та електронні технології комплектування, організації та управління бібліотечним фондом; формування документних ресурсів у бібліотеках різних видів; формування цифрових бібліотек як баз електронних ресурсів. 
Шипота Г.Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г.Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2019. - 176 с.

Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності – довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного пошуку, довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування.
Палеха Ю.І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посібник. - Київ : Ліра-К, 2020. - 220 с.

У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. 

Немає коментарів: